Ajankohtaista

6.5.2022
Kotona asumisen turvallisuuden (KAT) edistäminen on osa Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisypalveluiden lakisääteistä toimintaa. Pelastustoimessa kotona asumisen turvallisuuden tukemisella tähdätään kodeissa ja kotiympäristöissä tapahtuvien onnettomuuksien ja vahinkojen määrän vähentämiseen sekä yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden kriisinsietokyvyn parantamiseen. Pelastustoimi on kansallisesti yksi luotetuimmista viranomaistahoista, ja tätä luottamusta halutaan myös...
7.4.2022
Etelä-Karjalan pelastuslaitos järjestää huhtikuun lopulla webinaarin ikäihmisille ja KAT-toimijaverkostolle. Kyseessä on vuoden 2022 toinen turvallisuuswebinaari, jossa käsitellään ikäihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeitä aiheita. Torstaina 28.4. aiheina ovat muun muassa ikääntyneiden asumisen kehittäminen sekä kyläturvallisuus Etelä-Karjalassa. Tapahtuman ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät tältä sivulta. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tapahtumaan viimeistään 27.4....
4.10.2021
Joukkuepeliä-hankkeessa Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen yhteistyö on tiivistynyt alueellisen turvallisuuden parantamisessa ja ennakoivien turvallisuustoimien kehittämisessä. Hankkeessa on keskitytty yhteisten data-aineistojen hyödyntämiseen, yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän sekä ennakoivien toimenpiteiden ja varautumisen kehittämiseen. Asiakastyön rajapinnassa keskeinen kehittämistyön tulos on Eksoten ammattilaisille suunnattu Kodin turvallisuus -kampanja, jonka aikana kaikki...
10.2.2021
KAT-TIME -hankkeen tavoitteena on parantaa asumisturvallisuutta tuottamalla tietoanalytiikan keinoin pelastustoimelle ja sen yhteistyötahoille tehokasta suorituskykyä asumisriskien ennakointiin ja ehkäisyyn. Tuloksena rakentuva uusi suorituskyky luo pelastustoimeen ennakoivaa palvelutuotantokykyä, joka reagoi asumisturvallisuuden muutoksiin nopeasti, vastaa kasvaviin tehokkuusvaatimuksiin, takaa paremmin asukkaiden asumisturvallisuuden sekä lisää kokonaisuutena turvallisuutta yhteiskunnassa....
9.8.2019
  Kuinka käyttää sammutuspeitettä?     Kuinka asentaa palohälytin?     Kuinka tehdä kodin asumisturvallisuustesti?     Kuinka käyttää sammutinta?     Kuinka hoitaa nyrjähdys/venähdys?     Kuinka elvyttää elotonta?     Kuinka varautua helteeseen?    
21.12.2018
Rauhallista ja kiireetöntä joulunaikaa koko KAT tiimiltä!
22.10.2018
KAT- eli Kotona asumisen turvallisuus –kehittämistoiminta oli esillä Göteborgissa 25. syyskuuta Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa pidetyssä European Health Property Network- eli EuHPN -seminaarissa. EuHPN on eurooppalainen terveystoimialan keskeisten asiantuntijoiden muodostama verkosto, joka pitää yllä ja kehittää toimintaansa muun muassa seminaareilla, joissa esitetään alan uusinta tutkimustietoa ja jaetaan niitä koskevia parhaita käytänteitä. Vuonna 2018 Göteborgissa pidetyn seminaarin...
25.5.2018
Etelä-Karjalan Kotona asumisen turvallisuus –toimintamalli esillä EU:n Smart villages –seminaarissa Brysselissä 22.5 Kotona asumisen turvallisuus – eli KAT-kehittämistoiminta on monitoimijaverkoston yhteiskehittämiseen perustuvaa toimintaa jonka tavoitteena on tuottaa tietoa ja tehokkaita toimintamalleja kotona asumisen eri turvallisuusriskien (syttymien, tapaturmien, sähkön jakelukatkosten aiheuttamien häiriöiden) ennaltaestämiseksi. KAT-kehittämisen kiinteinä kehittäjäosapuolina toimivat...
11.5.2018
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata asumisturvallisuustestin käyttöönoton tuloksia työntekijöiden näkökulmasta. Tavoitteena oli saadun tiedon avulla kehittää asumisturvallisuustestiä paremmin ikääntyneiden kodin turvallisuuden riskitekijöiden tarkasteluun sopivaksi. Tutkimustulosten perusteella luotiin malliehdotus päivitetystä asumisturvallisuustestistä. Tutkimus toteutettiin osana Kotona asuvien turvallisuus (KAT) -hanketta. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää....