Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ja Etelä-Karjalan Pelastuslaitos
Y-tunnus: 0725937-3 ja 0162193-3
Postiosoite: Eksote: Valto Käkelänkatu 3, 53130 Lappeenranta ja Etelä-Karjalan Pelastuslaitos: Armilankatu 35, 53101 Lappeenranta

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Nimi: Kristiina Kapulainen
Postiosoite: Valto Käkelänkatu 3, 53130 Lappeenranta
Puhelin: 040 651 1791
Sähköposti: kristiina.kapulainen@eksote.fi

3. Rekisterin nimi

Kotona asumisen turvallisuus (KAT) -yhteydenottorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lomakkeella kerättyjä henkilötietoja käytetään vain asiakkaan esittämiin kysymyksiin vastaamiseen.
Henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Lomakkeella tulevia asioita käytämme kotona asumisen turvallisuuden toiminnan kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakkaan kirjoittamaa mahdollisesti luottamuksellista tietoa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään mikäli asiakas haluaa itse luovuttaa tietonsa esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei koko rekisterin osalta synny. Manuaalisesti käsiteltäviä tietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn ja arkistolain edellyttämän säilytysajan jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.