EuHPn –seminaari 25.9.2018

European Health Property Network – eli EuHPN –seminaarissa KAT-toimintaa esitteli yleisölle KAT3-hankkeen projektipäällikkö Heidi Huuskonen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta ja esitystä kommentoi EuHPN-verkoston johtaja Jonathan Erskine Durhamin yliopistolta.

KAT- eli Kotona asumisen turvallisuus –kehittämistoiminta oli esillä Göteborgissa 25. syyskuuta Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa pidetyssä European Health Property Network- eli EuHPN -seminaarissa. EuHPN on eurooppalainen terveystoimialan keskeisten asiantuntijoiden muodostama verkosto, joka pitää yllä ja kehittää toimintaansa muun muassa seminaareilla, joissa esitetään alan uusinta tutkimustietoa ja jaetaan niitä koskevia parhaita käytänteitä.

Vuonna 2018 Göteborgissa pidetyn seminaarin erityisteemana oli kotiympäristöön vietävien hoivapalvelujen tutkimus ja arviointi, ja KAT-kehittämistoiminta oli esillä osana sen edistyksellistä tutkimusta koskevaa osuutta. Seminaari kokosi 85 merkittävää hoiva- ja terveystoimialan toimijaa Euroopan eri maista mukaan luettuna Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote ja KAT-kehittämisen osalta sen sidosryhmäkumppaneita edustava Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

KAT-kehittäminen sai seminaariosallistujilta myönteisen ja kiittävän vastaanoton, ja erityisen onnistuneeksi arvioitiin sen innovatiivinen lähestymistapa turvallisuuden ja hyvinvoinnin yhdistämiseksi sekä verkostomainen yhteiskehittäminen, jolla pyritään ehkäisemään systemaattisesti asumisen turvallisuusriskejä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. KAT-kehittäminen kiteytyi seminaarissa tätä vastaavasti verkoston kautta tuotettavan tilannakuvatiedon, yhteistoimintamallien sekä riskejä ennalta estävän asumisen turvallisuusarvioinnin periaatteille.

Seminaari tarjosi kokonaisuutena erinomaisen mahdollisuuden esitellä KAT-kehittämistoiminnan tavoitteita ja toteutusta sekä verkostoitua laajemmin Euroopan tasolla turvallisuus- ja hyvinvointisektoreiden välillä.